Hjem

FORENINGEN OG ANLEGGENE

 

Edholmarnas samfällighetsförening, org nr 717916-9953, ble registrert 14. juni 2016. Foreningen forvalter gemensamhetsanlägningene Öddö GA:22, Öddö GA:23 og Öddö GA:24.

 

GA:22

Öddö GA:22 omfatter bryggeanlegg med 80 båtplasser og 75 sjøboder,

samt sti med belysning mellom Ramnekroksvägen og bryggeanlegget.

Anlegget ble etablert i 2008 og delvis bygget om i 2018.

 

GA:23

Öddö GA:23 omfatter naturmarken innenfor området. Avgrensingen fremkommer på kartbilag til anlägningsbeslutet.

 

GA:24

Öddö GA:24 omfatter veier, parkeringsplasser og tilhørende belysning.

Foto: Vebjørn Jokstad